Fluenet Erhverv

Insektnets porte

En “foldehejseport” i aluminium med indbygget insektnet er for mange virksomheder den ideelle løsning, når der er behov for stor udluftning i store fabrikshaller.

Vi har meget stor erfaring med insektnet til industrien (referencer), selv under vanskelige forhold.

Netdøre, netvinduer, samt net foran ovenlysvinduer er f.eks. et “must” på en lang række fødevare virksomheder over hele landet, for at kunne opfylde myndighedernes krav til hygiejnen på disse virksomheder.
Også hensynet til medarbejdernes ønske om frisk luft betyder i mange tilfælde, at det er nødvendigt at montere insektnet foran vinduer og døre, for at kunne få denne friske luftuden samtidig at slippe insekter eller fugle ind.

Mange års erfaring!

Fluenet er etableret i 1994 og har siden starten, importeret alle vore fluenetsprodukter fra USA.

Alu-profilerne importeres i hele længder, som herefter opskæres efter mål til den enkelte opgave og samles, på eget værksted. Hele produktionen foregår således uden fordyrende mellemled, direkte til kunden.

Vores hovedleverandør er The RITESCREEN Company fra USA. Denne virksomhed er etableret i 1948 og er med sin mangeårige erfaring og høje kvalitetsniveau blevet til verdens største netleverandør og dermed også en garanti for et godt produkt

Stigende krav om hygiejne
Sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offentlige institutioner. Med indførelsen af de velkendte smiley’s, har man skærpet kontrollen med hygiejnen. Hvad siger lovgivningen? I den private husholdning er der ingen lovgivning, men sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offfentlige institutioner. Kravene fremgår af Bekendtgørelse om fødevarehygiejne Nr. 985 af 8. December 2003: § 9, stk. 4 Vinduer, der kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der let kan fjernes og rengøres. § 57 Der skal træffes passende foranstaltninger til forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr. Se også FødevareDirektoratets vejledning om Skadedyrsbekæmpelse, hvor det påpeges, at “det bl.a. er vigtigt at der er net for ventilationsåbninger og åbne vinduer” Hygiejne og rengøring ! Såvel netdøre, som netvinduer vil med tiden blive støvede og snavsede, ligesom fluer og andre insekters efterladenskaber vil blive efterladt på nettet. Fluenet’s netrammer er derfor konstrueret således, at de nemt kan nedtages og opsættes igen på et øjeblik, uden brug af værktøj ! Alle vore produkter kan rengøres i almindeligt kendte rengøringsmidler, med en blød børste under en bruser eller vandslange.

Vigtig information!

Ved valg af net-system skal man være opmærksom på krav fra myndighederne om, at:

Fluenet skal let kunne fjernes og rengøres!
Ikke alle net-systemer på markedet opfylder disse krav!

Vores netrammer er alle konstrueret således, at de på et øjeblik kan nedtages uden brug af værktøj.

Fluenettet kan herefter afvaskes med en blød børste under en bruser og opsættes igen på et øjeblik!