Ring til os nu på tlf. 9854 4311
Åbningstider: man-tors 8-16, fredag 8-14

Fluenet - OK Miljø

Stigende krav om hygiejne

Sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offentlige institutioner. Med indførelsen af de velkendte smiley's, har man skærpet kontrollen med hygiejnen.

Smiley

Hvad siger lovgivningen?
I den private husholdning er der ingen lovgivning, men sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offfentlige institutioner.

Kravene fremgår af Bekendtgørelse om fødevarehygiejne Nr. 985 af 8. December 2003:

§ 9, stk. 4

Vinduer, der kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der let kan fjernes og rengøres.

§ 57

Der skal træffes passende foranstaltninger til forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr.

Se også

Se også FødevareDirektoratets vejledning om Skadedyrsbekæmpelse, hvor det påpeges, at “det bl.a. er vigtigt at der er net for ventilationsåbninger og åbne vinduer”

Hygiejne og rengøring !
Såvel netdøre, som netvinduer vil med tiden blive støvede og snavsede, ligesom fluer og andre insekters efterladenskaber vil blive efterladt på nettet. OK-Miljø's netrammer er derfor konstrueret således, at de nemt kan nedtages og opsættes igen på et øjeblik, uden brug af værktøj !

Alle vore produkter kan rengøres i almindeligt kendte rengøringsmidler, med en blød børste under en bruser eller vandslange.

 

Vigtig information!

Ved valg af net-system skal man være opmærksom på krav fra myndighederne om, at:

- Fluenet skal let kunne fjernes og rengøres !

- Ikke alle net-systemer på markedet opfylder disse krav !

OK-Miljø's netrammer er alle konstrueret således, at de på et øjeblik kan nedtages uden brug af værktøj.

Fluenettet kan herefter afvaskes med en blød børste under en bruser og opsættes igen på et øjeblik !

Insekter? - Nej tak!

1.941.000 bakterier har denne flue på sin krop. Fluen er derfor den største smittebærer i verden af smitsomme sygdomme.

Myg

Fluens spisevaner er et problem for os mennesker.

Når fluen skal spise, gylper den et proteinopløsende enzym på føden, hvorefter "suppen" suges op med snabelen. Metoden er effektiv for fluen, men uheldigt for dem, der deler tallerken med fluen, idet risikoen for overførsel af smitsomme bakterier er meget stor.

Myg

Myg kan være særdeles ubehagelig og mange er i dag overfølsomme for myggestik.

Hveps

Stik af hvepse og bier kan udløse alvorlige reaktioner- undertiden direkte livstruende - for personer der er allergiske herfor.

 

Fluenet

Insektnet

Myggenet